PM1 är termen för partiklar som innehåller damm med en diameter på mindre än 1 mikrometer. Dessa är de minsta, men samtidigt de farligaste luftföroreningarna, eftersom de kan tränga in i andningsorganen och sätta sig i lungorna.

De är förknippade med många sjukdomar, såsom astma, hjärt-kärlsjukdomar och andningsproblem. Dessutom når den knappt vår kropp, transporteras i luften, men efter att ha nått målet, i vårt fall är det vårt andningsorgan, kan det ha negativa effekter.

Detektering och övervakning av PM1-nivåer är avgörande för att förbättra luftkvaliteten i vårt område. Tack vare detta är det möjligt att implementera lämpliga strategier som syftar till att minska utsläppen av föroreningar. I industristäder som Peking och Delhi överskrider nivån av PM1 gränsvärdena och leder till allvarliga hälsoproblem för invånarna.

Därför bör vi i våra dagliga aktiviteter vara uppmärksamma på vilka föroreningar vi absorberar. Tyvärr kommer den massiva användningen av bilar, förbränning av kol och driften av fabriker runt om i världen inte att förbättra luftkvaliteten. Endast myndigheternas ansvarsfulla förhållningssätt, användningen av ekologisk teknik och utbildning av allmänheten om riskerna kan bidra till att minska PM1-utsläppen.