PA2 (Pervasive Encryption 2) är en ny teknik som introducerats av IBM som tillåter datakryptering på CPU-nivå. Detta ger användarna större integritets- och säkerhetsskydd.

PA2 använder avancerad AES (Advanced Encryption Standard) krypteringsteknik med nycklar upp till 256 bitar långa. Tack vare detta är uppgifterna skyddade mot avlyssning och obehörig åtkomst.

Den nya tekniken är särskilt viktig för företag som lagrar stora mängder känslig data, såsom kunddata, finansiella transaktioner och säkerhetsinformation.

PA2 är också kompatibel med dataskyddskrav som GDPR, GDPR och HIPAA, vilket gör det mycket lättare för företag att följa dataskyddslagar.

Sammanfattningsvis är PA2 en ny, innovativ teknik som ger många fördelar när det gäller integritetsskydd och datasäkerhet. Dess införande är särskilt viktigt för företag som vill öka sin säkerhet och skydda sin konfidentiella data mot obehörig åtkomst.